HER ÖĞRENCİYE ÖZEL KAYNAKLAR

Öğrencinin akademik eğitimindeki en önemli ögelerden biri de konuyu öğrenme ve pekiştirme sürecinde kullandığı kaynak kitaplardır. Piyasada çok farklı seviyede yüzlerce yayın bulunmaktadır. Maalesef bir çok eğitim kurumunda tek bir yayın ile program takip edilmektedir. Fakat şu bir gerçektir ki öğrencilerin eğitim alt yapıları farklılık arz ettiğinden her öğrencinin kullanacağı kaynakların kendi bilgi alt yapısına uygun olması gerekir. Biz eğitimciler yer yer şu soruyla karşılaşırız.  “Hocam şu dersten hangi kaynağı önerirsiniz.” Bu soruya doğrudan verilecek cevap aslında çoğu zaman yanlış olacaktır.

 Çünkü iyi kaynak neye göre iyi, kitabı alacak öğrencinin o dersle ilgili alt yapısı nedir, temeli var mıdır. Orta seviyede mi yoksa ileri seviyede mi bir öğrencidir. Bu soruların cevaplarını almadan kaynak önermek sağlıklı bir sonuç vermeyecektir.

 İşte bu nedenledir ki Kristal Vip Eğitim de her öğrencinin alt yapısı eğitim check up ı ile tespit edilip, ona göre yol haritası ve kaynak listesi oluşturulur. Bütün kaynaklar öğrenciye kursumuz tarafından temin edilir. Öğrenci ve veli piyasada kaynak arayışı ile meşgul edilmez.