NEDEN 3-4 KİŞİLİK SINIFLAR

Her bireyin farklı ilgi, yetenek ve potansiyele sahip olduğu gerçeğini göz önüne aldığımızda kalabalık sınıflarda öğrenci merkezli verimli bir eğitim mümkün olmamaktadır.

Bu açık gerçekten hareketle kursumuzda özel ders formatında   3-4 kişilik sınıflar oluşturulur ve bu sınıflarda kendi içinde bilgi alt yapıları, hedefleri ve ilgileri bir olan öğrenciler bir araya getirilir.

3-4 kişilik gruplarımızda kesinlikle bilgi alt yapıları farklı öğrenciler bir arada bulunmaz çünkü öğrencinin gelişiminin sağlıklı ve verimli olması için her öğrencinin alt yapısına uygun kaynak verilmesi ve program hazırlanması şarttır.

Bu nedenledir ki Kristal VIP Eğitimde sınıfların sadece sayı bakımından 3-4 kişilik olması yeterli görülmez. Öğrenciler hedeflerine göre de gruplara ayrılır ve hedefleri doğrultusunda kurum psikoloğu ve eğitim koçu tarafından hazırlanan programla VIP ötesi bir hazırlık süreci geçirir.  

 Başarı ayrıntıda gizlidir.