Bahçeşehir LGS Kursu

 

Ülkemizde yüzbinlerce gencin geleceğini belirleyen lise geçiş sınavı son gelinen noktada LGS olarak adlandırılır.

Bir gencin bütün geleceğine bir şekilde etki etmesi yönüyle bu sınavlar çok hayati öneme sahiptir. Dolayısıyla  bu sınavlara hazırlık sürecinin birçok yönüyle ele alınması gerekmektedir. Kristal VIP Eğitim’de bu süreç şu aşamalar dikkate alınarak yönetilir:

 

 1. Öğrencinin öğretim bilgi seviyesinin eğitim ‘ check-up’ıyla belirlenmesi.
 2. Öğrencinin belirlenen eksiklerinin giderilmesi için eğitim koçu tarafından bir akademik takvim oluşturulması.
 3. Öğrencinin çalışma verimini olumsuz etkileyen dikkat dağınıklığının olup olmadığının kurum psikoloğu tarafından dikkat testi ile belirlenmesi.
 4. Dikkat problemi saptanan öğrencilerin Play Attention dikkat tedavi programına alınması.
 5. Bu akademik süreçte öğrencinin kullanacağı kaynakların her öğrencinin kendine özgü olarak belirlenmesi.
 6. Öğrencinin süreç içindeki ilerlemesinin eğitim koçu tarafından ciddiyetle takip edilmesi, geriye dönük bilgi eksikliklerinin ders öğretmenleri tarafından telafi edilmesi.
 7. Sınav süreçlerinin beraberinde kaygı ve stresi de getirdiğinden öğrencinin kaygı ve stres durumunun eğitim koçu ve kurum psikoloğu tarafından gözlemlenip kontrol altına alınması.
 8. Öğrenci-veli- öğretmen iletişiminin sağlıklı yürütülmesi.
 9. Öğrencinin ders çalışma plan ve programının kontrol altına alınıp öğrencinin çalışmalarının sonuçlarıyla beraber değerlendirilmesi.
 10. Öğrencinin sınav anına, bilginin yanında motivasyon ve psikolojik açıdan da hazırlanması.
 11. Sınav sonrası alınan sonuçların doğru bir şekilde değerlendirilip öğrenci ve aile ile doğru tercihlerin yapılması.

Kristal VIP Eğitim’de LGS sınav hazırlık süreci birebir ders grup dersi ve çalışmaları ile birlikte 920 saatlik bir programı kapsar.